สำนักงานกฎหมายพศินคอนซัลแตนท์

สำนักงานกฎหมายพศินคอนซัลแตนท์ ส่วนงาน HR Consultant ศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย และจิตวิทยาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีหัวหน้าทีมคือคุณสมชาย หัถต์สุวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 10 ปี กับองค์กรตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงองค์กรระดับมหาชน รวมตัวกับลูกทีมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป แต่ก็สามารถที่จะเอาความแตกต่างนี้มาสร้างเสริมกันจนเป็นทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง แนวคิด หลากหลาย แต่มั่นใจได้ว่าคำแนะนำที่ท่านจะได้รับจากเราจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างแน่นอน